Karantina Padang melakukann launcing perdana ekspor tanaman hias untuk tujuan negara Tahiland